02-5817176

סוסיא הר חברון

מעלת השקיפות

צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ

שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד: (ויקרא כד ב)

רבי יהודה מְשָלוֹ משל: למה הדבר דומה?

למלך שגזר ואמר:

כל מי שילקוט ויאכל מפירות שביעית יהו מחזירין אותו בקמפון (בכיכר העיר),

הלכה אשה אחת בת טובים ולקטה ואכלה מפירות שביעית,

התחילו מחזירין אותה בקמפון,

והיתה צווחת ואומרת:

בבקשה ממך אדוני המלך תלה את הפגין (פירות) הללו בצוארי,

כדי שלא יהו הבריות אומרות דומה לנו שנמצא בה דבר של ערוה או דבר של כשפים,

אלא מתוך שרואים את הפגין בצוארי הן יודעין שבשבילן אני מחזרת.

כך, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבון העולם, כתוֹב בתורתך מפני מה איני נכנס לארץ, שלא יהו ישראל אומרים דומה לנו שזייף משה את התורה או אמר דבר שלא נצטוה,

אמר לו הקדוש ברוך הוא: חייך שאני כותב שלא היתה אלא על המים,

זה הוא שכתוב – "כאשר מריתם פי במדבר צין".

(ויקרא רבה לא ד)

רבות הפעמים שבהן מתוך חמלה והתחשבות נוטים אנו לעמעם ולערפל מידע המצוי בידינו אודות אדם אחר.

מציג המדרש בפנינו את צדו השלילי והמסוכן של ערפול המידע ועמעום המציאות. לעתים, יש כאלו החפצים בפרסום חטאיהם, שכן היעדר מידע ופרסום יוצרים חרושת שמועות וספקולציית חטאים, העולים עשרת מונים על האמת הפשוטה והיבשושית. אין מדובר במכשפה ונואפת, אלא בסך הכול במלקטת פירות למשפחתה, ואין מדובר בזייפן תורה הבודה הלכות מלבו, אלא בסך הכול במכה בסלע במקום לדבר אליו.

בשורה קשה ומעומעמת מפילה על האדם חרדות שווא ודמיונות מופרזים אודות גודל הטרגדיה והיקף משמעויותיה, בעוד שחשיפת האמת לאשורה מאיימת פחות ומעודדת יותר.