02-5817176

סוסיא הר חברון

מצורע: ממתק שבת סוסיאי "כנגע נראה לי בבית" – אל לך להגדיר שום דבר בעולם כפגם ו'נגע'. המקסימום שהנך יכול לומר, בשקט מהוסס, הנו 'כנגע' – כך זה נראה לי, לקוטן הבנתי ובמוגבלות תפיסתי. נעם