02-5817176

סוסיא הר חברון

בהר: ממתק שבת סוסיאי -"איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" – לא משנה כמה נדדת והיכן ביקרת בסוף כנראה שתדמה להוריך ותאחז במורשת משפחתך. נעם