02-5817176

סוסיא הר חברון

פרשת בהר

בהר: ממתק שבת סוסיאי -"איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" – לא משנה כמה נדדת והיכן ביקרת בסוף כנראה שתדמה להוריך ותאחז במורשת משפחתך. נעם

ממתקים נוספים לפרשתינו

בהר: ממתק שבת סוסיאי -"איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" – לא משנה כמה נדדת והיכן ביקרת בסוף כנראה שתדמה להוריך ותאחז במורשת משפחתך. נעם

"שבע שנים שבע פעמים… וקראתם דרור" – יציאה לחרות משעבוד להרגל ולמידות רעות הנה איטית ומודרגת. אם זה קורה מהר כנראה שזה לא זה.

"וספרת לך שבע שבתות שנים" – מצוה עלינו לדבר ביובלות, לחלום רחוק, לקבוע יעדים ארוכי טווח, ורק מתוכם ולאורם לגזור את הכאן והעכשיו.

"כי גרים ותושבים אתם עמדי" – לחיות בהכרה כי זמננו בעולם שאול, הנכסים אינם נכסינו, ההישגים אינם הישגינו וכל תפקידינו להוסיף ולתקן במעט שנותינו.

"כי גרים ותושבים אתם עמדי"- גר ותושב ניתן לגרש ברגע ממקום למקום. גר ותושב לא משקיע במבנים ונכסים אלא, באישיות ובנשמה הצועדות עמו.

"בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו" – פעם ביובל חזרים לראשית הצירים כדי למחוק פערים ולתקן משגים היסטורים.

"או דודו או בן דודו יגאלנו" – קרובי המשפחה הם המחוייבים לגאול, להשיב לנורמליות, את קרוביהם. בממון ובחיוך, בתשומת לב ובהענקת מקום.

"והארץ לא תימכר לצמיתות" – תחושת הארעיות בעולם מונעת התמכרות לרכוש ומתעלת כוחות לרוח וחסד. בואו ונאמצה.