02-5817176

סוסיא הר חברון

"השומר אחי אנכי"– נשמת החקלאי המקובע ונשמת הרועה הנודד, קין והבל שבכל אחד מאתנו, חייבות לפרגן זו לזו ולטפח האחת את רעותה.