02-5817176

סוסיא הר חברון

"עץ פרי עושה פרי" – חזון הבריאה הנו שהגזע בטעם הפרי, הדרך בניחוח היעד והעמל מספק כמו התוצאה. בידינו להגשימו.