02-5817176

סוסיא הר חברון

"בא אל התיבה" – ישנן תקופות בחיי אדם, משפחה ואומה הדורשות התכנסות, הסתגרות והתבודדות בכדי לצאת מן התיבה ובגדול.