02-5817176

סוסיא הר חברון

"ובאת אל התיבה… צא מן התיבה" – חייב כל אחד מאיתנו בתקופת הסתגרות וניתוק לשם בנית אישיותו אולם בסופה מצווים כולנו בפריצה החוצה מתיבותינו האישיות לתיקון