02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויחל נח איש האדמה ויטע כרם" – לעולם תהיה הפתיחה הצהרת כוונות. כשאתה מתחיל את בנין העולם באלכוהול כנראה ששוב לא נגיע רחוק.