02-5817176

סוסיא הר חברון

סיפור לשבת

סיפור לשבת סיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבתסיפור לשבת