02-5817176

סוסיא הר חברון

"לו ישמעאל יחיה לפניך" – התפיסה כי 'עדיף ציפור אחת ביד משתיים על הגג' מעקרת את החיים, מנמיכה את הפסגות ומסיטה את העולם ממסלולו.