02-5817176

סוסיא הר חברון

"ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים" – כשיש פוטנציאל גדול קיים סיכון עצום, או למעלה ככוכבים או רמוסים כחול.