02-5817176

סוסיא הר חברון

"ואברהם זקן בא בימים" – לבא בימים משמעותו לספור ולנצל כל יום בחיים, אריכות ימים איכותית ולאו דוקא כמותית. שנזכה לשתיהן.