02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויצא יצחק לשוח בשדה לעת ערב" – משימת חיינו הנה למצוא את המקום והשעה המפיקים מתוכנו את הזכה שבתפילות ולשהות בם.