02-5817176

סוסיא הר חברון

"והבור ריק אין בו מים" – בחיינו אין ואקום. ללא שמחה תשתלט עצבות, באין עשיה ימשול חידלון ובהעדר מים נגלה נחשים ועקרבים, הן בבורות המים והן בתהומות הנפש.