02-5817176

סוסיא הר חברון

"ואביו שמר את הדבר" – חלומות, ולא רק של יוסף, הם כמו זרעים. האמנת, שמרת, השקית, טיפחת – זכית !