02-5817176

סוסיא הר חברון

"ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל" – קנאים הם כמו מלח מעט ומפוזר מוסיף ענין הרבה במקום אחד קטסטרופה.