02-5817176

סוסיא הר חברון

"איש אשר כברכתו ברך אותם" – לעולם לא נקנא באחר שכן מה שהנו ברכה לחברנו עלול להוות קללה עבורנו.