02-5817176

סוסיא הר חברון

מרסק הברד את השעורה הנוקשה ורק מכופף את החיטה הגמישה – הקשוחים והנוקשים בשיא הלחץ נשברים ורק הגמישות מאפשרת קידה והזדקפות.