02-5817176

סוסיא הר חברון

הכרת הטוב מחויבת גם לדומם, לכן את היאור מכה אהרן ולא משה שניצל בתיבה שהוצפנה ביאור. ולבני אדם מקל וחומר.