02-5817176

סוסיא הר חברון

"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" – צדיקים וחסידים פרטיים זו בשורת האתמול, המחר שייך לעם שלם שממשלתו, שווקיו, נבחרותיו וכל פועלו קודש.