02-5817176

סוסיא הר חברון

"אמור יאמר העבד… לא אצא חופשי" –  לעתים כולנו נסים מן החופש, מחפשים מישהו שיחליט בשבילנו, שיקבע לנו ויסיר מעלינו את עול האחריות. חבל.