02-5817176

סוסיא הר חברון

"ואלה הבגדים אשר יעשו" – בגדינו מחצינים ולא מכסים, מספרים ולא מעלימים. הצבעוניות והאפרוריות, הרחבות וההדיקות, הפאר והפשטות קולמוסי הנפש הם.