02-5817176

סוסיא הר חברון

"ואם לא תשיג ידו… והיה קרבנו סולת" "– לא משנה מה וכמה תביא רק הבע את רצונך לקשר. רצון זה שם המשחק.