02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויקריבו לפני ה' אש זרה… וימותו לפני ה' " – מעשים ראויים המונעים ממוטיבציות פסולות, כקנאה, תאוה או כבוד, אינם אלא מוות בתחפושת, זהירות.