02-5817176

סוסיא הר חברון

"ולקח את עץ הארז ואת האזוב" – ראוי להם לחיים להתנהל בין קטבי הארז והאזוב. זכור במה זכית ואל תשכח מה הם אתגריך.