02-5817176

סוסיא הר חברון

"ואהבת לרעך כמוך אני ה' " – לראות את האחר כאילו הוא אני. לשמוח בשמחותיו להתאכזב באכזבותיו ולפעול למענו זה האתגר הגדול של כולנו.