02-5817176

סוסיא הר חברון

"כי גרים ותושבים אתם עמדי"- גר ותושב ניתן לגרש ברגע ממקום למקום. גר ותושב לא משקיע במבנים ונכסים אלא, באישיות ובנשמה הצועדות עמו.