02-5817176

סוסיא הר חברון

"במדבר סיני" – ההסתפקות במועט, התנועה המתמדת וההתגמדות לנוכח עוצמות המדבר הנם חומרי הגלם המיטביים לעיצוב אישיות ולבנין אומה.