02-5817176

סוסיא הר חברון

אורך תיאור מחנה ישראל במדבר מלמדנו על חשיבות משימת דורנו – שמירת היחודיות השבטית מחד והשילוב בפאזל הלאומי הגדול והמרשים מאידך.