02-5817176

סוסיא הר חברון

"והאספסוף אשר בקרבו" – בקרב כל אחד מאתנו מסתתר אספסופי קטן המשתוקק להתלהם, לקטר ולהנמיך את החיים, בואו ונשתיקו.