02-5817176

סוסיא הר חברון

"ארץ אוכלת יושביה" – ארץ התובעת התקדמות מתמדת במידות, בתורה, בצדק, בטכנולוגיה. אם באת לנוח כנראה שטעית בכתובת.