02-5817176

סוסיא הר חברון

"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" – רגליו של אדם מוליכות אותו בעקבות רצונותיו ומבטיו, לכן עיצוב המבט והרצון הם הראשית, האחרית וחזות הכל.