02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי" – כוחות החבויים בתוכנו הולכים, מתבררים ונחשפים במרוצת הדורות. לטוב ולמוטב. שלא נבוש ולא ניכלם.