02-5817176

סוסיא הר חברון

מטה אהרון חייב להנץ, לפרוח ולגמול שקדים בו זמנית, כדי ללמד גם קטני אמונה כמה גנוז גם במי שנראה כמקל מת.