02-5817176

סוסיא הר חברון

"בקנאו את קנאתי" – הקנאות הנה תופעה ניצחית ומחוייבת המציאות . במקום להילחם בה כדאי לחשוב כיצד לרתום אותה.