02-5817176

סוסיא הר חברון

"האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה" – אם הנך יושב שאנן כשאחיך נלחם את מלחמת חייו, הבריאותית, הכלכלית או הרוחנית, אינך באמת אח.