02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויסעו מ… ויחנו ב…" – כל מסע וכל חניה מטביעים בנו את חותמם הבה נבחור אותם בקפידא ובאחריות.