02-5817176

סוסיא הר חברון

"לא תגורו מפני איש" – רק בביטול הפחד מפני תגובות הסביבה נוכל להיות אנו עצמנו ולמלא את יעודנו בחיים ויפה שעה אחת קודם.