02-5817176

סוסיא הר חברון

"ותרגנו באהליכם" – הקיטור והרגינה בתוך הבית אינם מאפשרים מפגש והפריה מן החוץ ואחריתם התפוצצות ואבדן.