02-5817176

סוסיא הר חברון

"רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" – אדם יכול לחוש מתי הקב"ה מסמן לו להרפות ולהפסיק להאבק צריך רק להקשיב