02-5817176

סוסיא הר חברון

"לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עליך חית השדה" – התעשרויות בזק ונסיקות מטאוריות מבלבלות ומשחררות את החייתיות שבתוכנו, בל נייחל להן.