02-5817176

סוסיא הר חברון

"ארץ אשר ה' אלהיך דורש אותה תמיד" – הריה נמוכים מהאלפים ונהרותיה דלים מהגנגס אך קדושת תלמיה וטהרת השגותיה אין כמוהן בתבל.