02-5817176

סוסיא הר חברון

"וכתב לו ספר תורה… לבלתי רום לבבו מאחיו" – ענוה שילטונית הינה תעודת ביטוח לכל שליט, מנהיג ומצביא.