02-5817176

סוסיא הר חברון

"כי השוחד … יסלף דברי צדיקים" – המחוייבות והחנופה חודרים לשרשי תודעתנו, מעדנים את מילותינו ומרככים את מבטנו, נדע וניזהר.