02-5817176

סוסיא הר חברון

"ויסרו אותו ולא ישמע אליהם" –  המתכון הבדוק לגידול בן סורר ומורה הנו לייסר במקום לחזק ולהתעמת במקום לחבק. אל תנסו את זה בבית.