02-5817176

סוסיא הר חברון

"הסכת ושמע ישראל" – כדי לשמוע צריך לפני כן להסכית, לשתוק. אחרת תשמע בדברי חברך את דבריך שלך.