02-5817176

סוסיא הר חברון

בפיך ובלבבך לעשותו – חלומות מגשימים בדיבורים. דיבור מעניק לחלום ממשות ראשונית, מצית את הלבבות ומשם קצרה הדרך להגשמה והתגשמות.