02-5817176

סוסיא הר חברון

"הבו גודל לאלהינו" – תמיד בגדול. צריך כוס חלב קנה פרה, אם קבע אז מינימום מח"ט ואם כבר רב אז לפחות ראשי.