02-5817176

סוסיא הר חברון

"והארץ היתה תוהו ובוהו… ויהי אור" – בקיעת אור גדול מחייבת חבלי לידה של תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. בימים ההם ובזמן הזה, בחיינו הפרטיים ובקורות ימי האנושות.